Hesten som pedagog

Internasjonale erfaringer viser at aktiviteter med hester kan ha stort utbytte for barn og unge med atferdsvansker. Gjennom slike aktiviteter kan barn og unge få generell fysisk trening, aktivitetene kan fungere som et middel til å moderere oppførsel, og kan øke trygghet hos barn og unge som viser atferdsvansker. I tillegg kan det å danne en relasjon med en hest bidra til å lære barn og unge omsorg og empati.

Horse love1.jpeg

Mestring

En følelse av å mestre noe, aktivitetene eller oppgavene knyttet til hesten, vil kunne gi en følelse av å være noe verdt. Noe som kan være med på å styrke blant annet selvtilliten og selvfølelsen hos mennesker.

Ponnier_ungdom1.jpg

Hest øker unges selvtillit

Gjennom fysisk aktivitet eller omgang med hesten i og rundt stallen, vil barnet eller ungdommen kunne oppleve styrket selvtillit. Dette fordi en etter hvert blir tryggere og mestrer de ulike situasjonene. 

Det å utvikle bedre selvtillit kan i stor grad være helsefremmende.

Ponnier_barn1.jpg

Vårt tilbud

Vi kan tilby skreddersydd opplegg i vår egen stall i Vestfold eller hos en av våre samarbeidspartnere. Per i dag har vi flere ungdom som er i et fast opplegg ved siden av skole. I tillegg tar vi imot barn og ungdom etter skoletid og i helger/ferier. 

Vi har også aktivitet for Foresatte og familier, slik at de kan ta del i utfordringene sammen med deres barn/ungdom på en annerledes måte enn de normalt gjør. Aktivitetsgleder tilbyr også foreldresamtaler.

Star_A1_edited.jpg