Hesten som pedagog

Internasjonale erfaringer viser at aktiviteter med hester kan ha stort utbytte for barn og unge med atferdsvansker. Gjennom slike aktiviteter kan barn og unge få generell fysisk trening, aktivitetene kan fungere som et middel til å moderere oppførsel, og kan øke trygghet hos barn og unge som viser atferdsvansker. I tillegg kan det å danne en relasjon med en hest bidra til å lære barn og unge omsorg og empati.

Mestring

En følelse av å mestre noe, aktivitetene eller oppgavene knyttet til hesten, vil kunne gi en følelse av å være noe verdt. Noe som kan være med på å styrke blant annet selvtilliten og selvfølelsen hos mennesker.

Hest øker unges selvtillit

Gjennom fysisk aktivitet eller omgang med hesten i og rundt stallen, vil barnet eller ungdommen kunne oppleve styrket selvtillit. Dette fordi en etter hvert blir tryggere og mestrer de ulike situasjonene. 

Det å utvikle bedre selvtillit kan i stor grad være helsefremmende.

Vårt tilbud

Vi kan tilby skreddersydd opplegg i vår egen stall i Vestfold. Per i dag har vi flere ungdom som er i et fast opplegg ved siden av skole. I tillegg tar vi imot barn og ungdom etter skoletid og i helger/ferier. 

Vi har også aktivitet for Foresatte og familier, slik at de kan ta del i utfordringene sammen med deres barn/ungdom på en annerledes måte enn de normalt gjør. Aktivitetsgleder tilbyr også foreldresamtaler.

© 2017 by Foreningen Aktivitetsgleder. Org.nr. 919 494 638

           Kontakt oss

           post@aktivitetsgleder.no