Alle årsregnskapene er godkjent av Norske myndigheter og registrert i Regnskapsregisteret 
Foreningens årsregnskap for 2017
Foreningens årsrapport for 2017
Foreningens årsrapport for 2018
Foreningens årsregnskap for 2019
Foreningens årsregnskap for 2020
Foreningens årsrapport for 2020