Fagstoff

Her legger vi ut mye interessant fagstoff som berører generell kreftsykdom, men også fagstoff om andre områder som er med på å underbygge vårt arbeid!

Barn og unge med kreft

«Det er jo litt som om at de glemte at jeg hadde et
liv utenfor sykehuset.»


Dette sitatet kommer fra en ung jente på 15 år som
var innlagt med kreft. Hverdagen på sykehuset artet
seg så uendelig annerledes enn hverdagen med
skole, familie, venner og aktiviteter. Plutselig var det
sykehusavdelingen, behandlingen og bekymringer
om alvorlig sykdom som var blitt den «normale»
hverdag, og det vanlige livet til en ærgjerrig og aktiv
ungdom kom helt i bakgrunnen. Les mer her!

 

Norsk barnekreftforskning prioriteres ikke

Norsk barneonkologi er både underbemannet og underfinansiert. Et samlet fagmiljø slår nå alarm. Ny utredning, utarbeidet av en gruppe innen norsk barneonkologi, melder at Norge ligger langt etter våre nordiske naboland når det gjelder bidrag til forskning på barnekreft. Mange prosjekter innen kreftforskning konkurrerer om forskningsmidler, og hittil har forskning på barnekreft for det meste tapt kampen om disse midlene. For fortsatt å kunne gi behandling i toppklasse til barn og ungdom med kreft, er aktiv forskning helt nødvendig. Helsemyndighetene må nå ta et krafttak. Les rapporten her!

 

Stallen - et rom for terapi

Fontene - hesteassistert terapi1.jfif

Det ligger mange terapeutiske muligheter i stallen, og de realiseres kun gjennom bevisste holdninger til dem. Det er spennende å observere hvordan friluft og miljøterapi berører en krysning mellom kropp og sinn gjennom aktivitetene. 

Stallen – et rom for terapi | Fontene.no

UiT oppgave - hesteassistert psykoterapi

Bilde hest og terapi1.webp

Hensikten med studien er å utforske hvordan pasienter opplever hesteassistert psykoterapi som en del av deres behandling. Hesteassistert psykoterapi gir pasientene lærdom gjennom en praktisk tilnærming i nåtid fremfor teori, og er det som skiller hesteassistert psykoterapi ut fra annen behandling. 

Munin: Bruk av hesteassistert psykoterapi til behandling av mennesker med relasjonstraumer: En kvalitativ undersøkelse (uit.no)

Lek og barnesykepleie

Barn og voksen sykehus1.jpg

Hvordan brukes lek i sykepleien til kreftsyke barn fra tre til fem år som får cellegiftbehandling? Og hvorfor er lek en viktig del av sykepleien til disse barna?

 

Lek og barnesykepleie (sykepleien.no)

Helsepersonell og foreldre

Foreldre og barn sammen med sykehusansat

Godt samarbeid mellom helsepersonell og foreldre til barn på sykehus, kan gi barnet og familien et bedre helsetilbud. Det krever at helsepersonalet har høy kommunikasjons- og relasjonskompetanse.

Helsepersonell må bry seg mer om barnas foreldre (sykepleien.no)