Fagstoff

Her legger vi ut mye interessant fagstoff som berører generell kreftsykdom, men også fagstoff om andre områder som er med på å underbygge vårt arbeid!

Barn og unge med kreft

«Det er jo litt som om at de glemte at jeg hadde et
liv utenfor sykehuset.»


Dette sitatet kommer fra en ung jente på 15 år som
var innlagt med kreft. Hverdagen på sykehuset artet
seg så uendelig annerledes enn hverdagen med
skole, familie, venner og aktiviteter. Plutselig var det
sykehusavdelingen, behandlingen og bekymringer
om alvorlig sykdom som var blitt den «normale»
hverdag, og det vanlige livet til en ærgjerrig og aktiv
ungdom kom helt i bakgrunnen. Les mer her!

 

Norsk barnekreftforskning prioriteres ikke

Norsk barneonkologi er både underbemannet og underfinansiert. Et samlet fagmiljø slår nå alarm. Ny utredning, utarbeidet av en gruppe innen norsk barneonkologi, melder at Norge ligger langt etter våre nordiske naboland når det gjelder bidrag til forskning på barnekreft. Mange prosjekter innen kreftforskning konkurrerer om forskningsmidler, og hittil har forskning på barnekreft for det meste tapt kampen om disse midlene. For fortsatt å kunne gi behandling i toppklasse til barn og ungdom med kreft, er aktiv forskning helt nødvendig. Helsemyndighetene må nå ta et krafttak. Les rapporten her!

 

© 2017 by Foreningen Aktivitetsgleder. Org.nr. 919 494 638

           Kontakt oss

           post@aktivitetsgleder.no