Vi gir bort gratis aktivitetshefter til alle barneavdelinger på alle sykehus som ønsker dette!

Ta kontakt på post@aktivitetsgleder.no for å få tilsendt våre aktivitetshefter kostnadsfritt!

Disse instansene mottar pr. i dag våre aktivitetshefter:

- Universitetssykehuset i Nord- Norge v/Leketerapien, Barne og Ungdomsavdelingen (Tromsø).

- Helse Bergen HF/Haukeland Universitetssykehus v/Leketerapi avdelingen, Barne- og ungdomsklinikken.

- Nordlandssykehuset v/Barnemedisinsk avdeling (Bodø).

- Ullevål sykehus-OUS v/Leketerapien/ Barnesenteret.

- Rikshospitalet v/Barne- og ungdomsavdelingen

- Stavanger Universitetssykehus - Helse Stavanger HF

- Sykehuset Innlandet HF, divisjon Kongsvinger

- Sykehuset Innlandet HF, divisjon Lillehammer

- Sykehuset Innlandet HF, divisjon Elverum

- Sykehuset Telemark, Avdeling for habilitering (HABU/HAVO)

- Habiliteringsseksjonen for barn og unge (HABU), SSK, Kristiansand

- Sykehuset Telemark HF, Seksjon for familiebehandling

- Sørlandet Sykehus HF, Barne- og ungdomsavdelingen

- Sykehuset Telemark, STHF, Avdeling for barn- og unges psykiske helse, ABUP

- Sykehuset Telemark, Avdeling kirurgi

- Sykehuset Telemark, Avdeling medisinsk dagavdeling

- Sykehuset Telemark, Barneavdelingen

- Sykehuset Telemark v/skolestua

- Sørlandet Sykehus HF, poliklinikken

- Sørlandet Sykehus HF, sengepost barn og unge

- 8 avdelinger ved Sykehuset Østfold

- Sørlandet sykehus avdeling Kristiansand, Intensiv avdeling