Foreningen Aktivitetsgleder

Vikersundgata 31, 3370 vikersund

  
Generelt
Foreningen Aktivitetsgleder gir barn og unge, samt deres foresatte og familier hyggelige opplevelser! Vi har spesialisert oss på interaksjon med hest som terapi for barn og unge med utfordringer i livet. Det kan være alvorlig syke som trenger aktivitet tilpasset deres helsesituasjon, enten de er på sykehus eller hjemme eller barn og ungdom som sliter med sosial interaksjon, atferdsproblem m.m.
Om oss


Vi er en frivillig forening som i samarbeid med bedrifter og privatpersoner som ønsker å gi noe tilbake til samfunnet og har valgt å støtte arbeidet med utsatte barn og unge og deres pårørende. Vi arbeider for å gi positive opplevelser for barn og deres pårørende i form av gratis aktiviteter av ulike slag. Vi finansierer vårt arbeid og våre aktiviteter med midler gitt av både privatpersoner og bedrifter.

Fagstoff


Vi legger ut diverse fagstoff innen vårt arbeidsfelt, samt fagstoff som berører vårt arbeid med å lage en bedre hverdag for både sykehus barn, barn og ungdom med sosial utfordring og deres pårørende.

Viktigheten av å spre glede!

Barn og unge som er rammet av alvorlig sykdom opplever ofte isolasjon! Enten man er på sykehus eller i eget hjem er man ofte bundet til sengen eller man har begrenset med både handlefrihet eller mulighet til å bevege seg fritt utenfor stedet man oppholder seg grunnet behandling eller andre faktorer. Vi ønsker med vårt arbeid også å skape et "pusterom" for foresatte ved å tilby aktiviteter som både er motiverende, givende og lærerikt.

Vi er med på å spre glede i en ellers trist og kjedelig hverdag ved å skape aktivitet. Dette kan være innslag på sykehuset, tilrettelagt aktivietet utenfor behandlingssted og hjem, konserter og foredrag m.m.

Vi har også egen stall i Vestfold hvor vi tar imot barn og ungdom for et skreddersydd opplegg. Vi arrangerer også opplegg for familier, samt foreldresamtaler.